Home
Shopping Cart
Contact
Search: Advanced search
Menno Simons Webshop :: books :: Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt
Printable version

  Categories


  Publishers

  Special

  Help
We accept American Express, Visa, Master Card and Diners.

  Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt
Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt 

Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt

De brieven van student  Marten Martens (1794-1798)

en zijn leven als doopsgezind predikant, schoolopziener,

vertaler en dichter in Friesland (1798-1852)

 

Manuscripta Mennonitica 3

205 bladzijden

 

'Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt', schreef Marten Martens in januari 1798 opgetogen aan zijn ouders in Friedrich­stadt (Sleeswijk Holstein) naar aanleiding van zijn afstuderen aan het Doopsgezind Seminarium. Vanaf1794 hield Martens zijn ouders in een twintigtal brieven uitvoerig op de hoogte van het leven in politiek roerig Amsterdam. In een mooie, leesbare stijl deed hij verslag van zijn studievorderingen en -frustraties, de omgang tussen remonstranten en doopsgezinden - vele handen op één patriottistische en verlichte buik - en reisjes door het land. Het vervolg van zijn 'Aardsche bestem­ming' voltrok zich in het Friese Holwerd, waar Marten Martens als succesvol predikant, redenaar van het Nut, schoolopziener, dichter en vertaler van veertig (jeugd)boeken een wezenlijke bijdrage leverde aan het negentiende-eeuwse beschavingsoffensief.

In de inleiding bij deze editie worden de brieven toegelicht en in hun historische context geplaatst.

Details
 
SKU SKU16155
Weight 205,00 g
Price: €15,00
including VAT 6%

Options
 
Quantity

Add to cart
        


 

  Your cart
Your cart is empty  Authentication  Powered by H1 Copyright © 2005-2020 Stichting Internationaal Menno Simons Centrum