Menno Simons Webshop :: books :: En grote familie

En grote familie
En grote familie 

En grote familie

Doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek

1600-1850

Cor Trompetter

 

334 bladzijden

 

Ten tijde van de Republiek speelden doopsgezinden in Friesland een uiterst belangrijke rol in het economisch en maatschappelijk leven. Met name in de Friese Zuidwesthoek dreef de welvaart grotendeels op hun inzet. De doopsgezinden vormden in Sneek, Bolsward, Workum en Balk bijna een elite op zich, en maakten ook deel uit van de elites ter plaatse.

In zijn boek beschrijft Cor Trompetter hoe de doopsgezinden in de Friese Zuidwesthoek deze positie wisten te verwerven en te versterken ondanks

hun afnemend aantal. Hij volgde daartoe hun ontwikkeling in vergelijking met andere godsdienstige groeperingen en onderzocht verder in welke sociale en politieke netwerken deze doopsgezinden opereerden. En grote familie biedt zo een belangrijke bijdrage aan zowel de geschiedenis van 'Friesland als die van de doopsgezinden in de zeventiende, achttiende en vroege negentiende eeuw.

Details
 
SKU SKU16151
Weight 334,00 g
Price: €29,00
including VAT 6%

Options
 
Quantity

Add to cart
        


 
  Powered by H1 Copyright © 2005-2020 Stichting Internationaal Menno Simons Centrum