Home
Shopping Cart
Contact
Search: Advanced search
Menno Simons Webshop :: books :: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben
Printable version

  Categories


  Publishers

  Special

  Help
We accept American Express, Visa, Master Card and Diners.

  Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben 
 

 

O P Z O E K  N A A R  L E V E N 

‘Hoe kunnen wij de weg weten?’, vraagt Thomas, een van de leerlingen van Jezus in het evangelie naar Johannes. Jezus antwoordt daarop: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Zeker, het gaat in dit gesprek van Jezus met zijn leerlingen in de eerste plaats om de vraag naar het geloof. Maar duidelijk zal worden dat het geloof in God een ‘levensweg’ is, een weg van leven, en een weg naar leven. 

In de huidige tijd ervaart de Europese bevolking opnieuw, dat zeer veel mensen op zoek zijn naar mogelijkheden om te overleven en naar perspectieven. Een groot aantal vluchtelingen dringt de Europese landen binnen, ook al is dat op wereldschaal slechts een klein gedeelte. Zij willen hun leven redden: zij vluchten vanwege geweld, oorlog, vernietiging, armoede, honger en de uitzichtloosheid. Sommigen worden vervolgd op grond van hun geloof, politieke overtuiging en etniciteit. Niettemin heeft iedereen het recht op geloofsvrijheid, vrije meningsuiting, kleding en voedsel, met andere woorden recht op een integer leven! Dat bepleiten zowel de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, alsook het christelijke geloof dat in elke vluchteling het beeld van God ziet. 

De dopers van de zestiende eeuw en hun nazaten, ‘Mennonieten’ of ook wel ‘Doopsgezinden’ genoemd, kennen tergende omstandigheden als deze vanuit hun bijna 500-jarige geschiedenis: een migratiegeschiedenis! Ook zij werden het recht op geloofsvrijheid en de openbare godsdienstoefening ontzegd. Ook zij werden gemarteld en vervolgd op grond van hun geloof dat overheden en kerkelijke autoriteiten aanmerkten als een politiek gevaar. Ook zij zagen maar één mogelijkheid om te overleven: vluchten, en zoeken naar een beter leven in een ander land. In de hoop, dat ze waar dan ook, mensen zouden vinden die zich over hun ontfermden, en hun kansen gaven een eigen voortbestaan op te bouwen. Veelal werden zij opgevangen. Maar net als in de huidige tijd waren zij die hen opvingen, zich er vaak niet van bewust dat deze vluchtelingen ook ‘zegen’ met zich meebrachten. 

Het Internationaal Menno Simons Centrum in Nederland startte enkele jaren geleden een project dat deze migratiegeschiedenis in kaart bracht. Via www.eumen.net is die voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Dit gebeurde onder aanvoering van Kees Knijnenberg en Antoinette Hazevoet, met ondersteuning van het Doopsgezind Seminarium en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, beide gevestigd te Amsterdam. 

Vanaf het begin was het duidelijk dat dit niet een doel in zichzelf was. Enerzijds zou het de onderlinge verbondenheid van de Europese doopsgezinden moeten versterken en zichtbaar maken. Anderzijds wilde het voor het voetlicht brengen hoe groot de geboden hulpvaardigheid wel niet was, en hoe de opvang van deze vreemde vluchtelingen in de loop van decennia en eeuwen zegenrijk had uitgewerkt. Het project zelf werd in de loop van zijn ontwikkeling steeds meer een project van verbondenheid, doordat vakkundige mensen uit heel Europa eraan gingen meewerken. 

Pieter Post werd als auteur, coördinator en redacteur van de vele tekstdocumenten aangesteld. Hij speelde een toonaangevende rol in de ‘Migratietoer 2014’ waar Nederlandse doopsgezinden aan deelnamen. Zij gingen op zoek naar de historische wegen van een bewogen migratie, en ontmoetten afstammelingen van voormalige vluchtelingen en gastfamilies. 

In het kader van deze reis hield Pieter Post een preek over de tekst uit het evangelie naar Johannes: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. (Johannes 14:6) Hij ontvangt hiervoor de ‘Menno Simons Preekprijs 2015’ die uitgaat van het Instituut voor Theologie van Vredeskerken (Universiteit Hamburg) en de Doopsgezinde Gemeente Hamburg- Altona. 

De jury vond dat het hem op een indrukwekkende wijze gelukt is de migratiegeschiedenis van de doopsgezinden, en de huidige omstandigheden van vlucht en verdrijving in het licht van dit woord van Jezus te vertolken. Een geschiedenis vol van twijfel en vol van hoop. En van mensen die leven willen en tot leven komen, omdat er anderen waren en zijn, die die andere uitspraak van Jezus verhieven tot hun levenspraktijk: ‘Zoveel ge gedaan hebt aan één van dezen, mijn geringste broeders-en-zusters, hebt ge mij gedaan’. (Mattheus 25:40) 

Fernando Enns 

Vertaling: Pieter Post

Nederlands

Details
 
SKU SKU16189
Weight 280,00 g
Price: €10,00
including VAT 6%

Options
 
Quantity

Add to cart
        


 

  Your cart
Your cart is empty  Authentication  Powered by H1 Copyright © 2005-2020 Stichting Internationaal Menno Simons Centrum