Home
Shopping Cart
Contact
Search: Advanced search
Menno Simons Webshop :: books :: Bewogen beweging
Printable version

  Categories


  Publishers

  Special

  Help
We accept American Express, Visa, Master Card and Diners.

  Bewogen beweging
Bewogen beweging 

Menno Simons, deze in het Friese Witmarsum (NL) geboren kerkhervormer, heeft de ‘doperse beweging’ richting gegeven aan de nu wereldwijd ruim 1,6 miljoen mennonieten. De verspreiding van deze godsdienstige

minderheidsbeweging door Europa was onder meer het gevolg van overheidsdwang en religieuze onderdrukking, maar ook economische redenen speelden een grote rol. Toch heeft deze beweging

belangrijke betekenis gehad voor het doorlopend proces naar Europese eenwording, waarbij bescherming van minderheden één van de kenmerken is.

Nadat Maarten Luther (1483-1546) in Wittenberg door middel van 95 stellingen zijn bezwaren tegen de handel in afl aten openbaar gemaakt had, brak een tijdvak door dat bekend geworden is onder de naam Reformatie. De doperse beweging begon in de eerste helft van de zestiende eeuw op diverse plaatsen tegelijk: Zwitserland, Zuid-Duitsland/Elzas en de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden/Noordoost Duitsland. Direct geïnspireerd door de bijbel, namen de dopers radicale maatschappelijke standpunten in, zoals een strikte scheiding tussen

kerk en staat, de introductie van de volwassenendoop op basis van vrije wil en persoonlijke keuze, de roep om

gewetens- en geloofsvrijheid, vrijheid van meningsuiting, het avondmaal als viering van eenheid van de gemeente in plaats van de mis, en het niet dragen van wapens. Door deze kerkelijke omwenteling werden de

dopers beschouwd als vijanden van de nationale staatsorde en werd hun het recht op burgerschap ontzegd.

Velen vonden daardoor de dood door brandstapel en verdrinking. Als reactie hierop vormden zij later kleine

in zichzelf gekeerde, maar sterke, solidaire gemeenschappen, gericht op onderlinge ondersteuning.

Overal waar een regionale soevereine vorst aan geloofsgroeperingen een beperkte vorm van vrijheid verleende,

trokken de dopers daar heen. Al gauw wonnen zij op zowel economisch als op cultureel vlak aan invloed, waarbij het kenmerkende was dat zij zich als een onderscheidende bevolkingsgroep, loyaal en sociaal opstelden in de bestaande gemeenschap. Op deze manier konden zij zich verspreiden vanuit

Zwitserland naar het Noordwesten (Friesland) tot in het Zuidoosten (Oekraïne) van Europa.

Veel ethische waarden van de zestiende-eeuwse dopers zijn inmiddels in het twintigste-eeuwse Europa gewaardeerd als algemeen aanvaarde burgerrechten: tolerantie, vrijheid van geloof en denken, zorg voor zwakkeren en kwetsbaren, en succesvol ondernemen. Niettemin moet geconstateerd worden dat de maatschappelijke cohesie in het huidige Europa nog steeds in gevaar is.

Het is daarom belangrijk om voorbeelden uit de gemeenschappelijke Europese geschiedenis voor het voetlicht te brengen, die naast het belang van bovengenoemde waarden, ook aantonen dat om in vrede samen te

leven, geweldloosheid en solidariteit ertoe doen.

Vanuit deze hoop wordt u deze uitgave aangeboden.

Details
 
SKU SKU16180
Weight 380,00 g
Price: €10,00
including VAT 6%

Options
 
Quantity

Add to cart
        


 

  Your cart
Your cart is empty  Authentication  Powered by H1 Copyright © 2005-2020 Stichting Internationaal Menno Simons Centrum